Proffsig kundtjänst / Helhetslösningar / Snabba svar / Skapa eget konto

Brandisolerade Kemikalieskåp UTV. MÅTT: H895 x B1000 x D450 mm.

  • 6 718 kr

Brandisolerade Kemikalieskåp är till förvaring av brandfarliga och giftiga kemikalier.Det är testat av Sveriges Provnings - och Forskningsinstitut med avseende

I lager
Artikelnummer: G804G

Brandisolerade Kemikalieskåp är till förvaring av brandfarliga och giftiga kemikalier.

Det är testat av Sveriges Provnings - och Forskningsinstitut med avseende på ventilationen och G2006B med isolerad rygg är testat enligt SP metod 2369 med avseende på utvändig brand och klarat kravet för klass 1 (samma utvändiga brandtest som görs på skåp för brandfarlig vara i butik med glasdörrar).

Brandisolerade Kemikalieskåp har flyttbara hyllor med uppvikta kanter och slutna hörn för att förhindra avrinning vid spill. Brandskåpen kan också utrustas med ett uppsamlingstråg då man förvarar större dunkar. Skåpet är försett med ventilationskanal med utsugspunkter som gör att mellanrummet mellan alla hyllplan ventileras. Frånluftsstos på skåpets tak (Ø 100 mm).

Då större mängder brandfarlig vara hanteras se våra brandklassade kemikalieskåp F30, F60 eller F90.

Uppsamlingsvolym:

Generellt skall man kunna samla upp minst 10 %, dock alltid den största behållarens volym, (SÄIFS 2000:2 kap 6).

ART. NR: G803G 

UTV. MÅTT: H895 x B1000 x D300 mm.

INV. MÅTT: H730 x B925 x D275 mm.

ANTAL HYLLOR: 1

VIKT: 50 kg

Forskningsinstitut) Provningar:

– Skåpet är testat med avseende på genomventilation och att utläckage av ångor från kemikalier inte kan ske. SP rapport 96E21227a.

– Modell G2006 med isolerad rygg är testad med avseende på utvändig brand enligt SP metod 2369. Inget invändigt brandprov har gjorts då skåpet ej är utrustat med dörrstängare. SP rapport 98B1,0718 rev.

– Stabilitet och hållfastighet enligt SS-EN 14073-3

– Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2

– Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 140747777

– Determination of strength and durability ISO 7170:2005

– Välgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3

– Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet